Monday, June 5, 2017

Malaysia Prime Minister is a Coward

Dear Najib Razak, Don’t Be Sad…ACT! urges Farouk A Peru.

No comments:

What about the Non Muslim?

1MDB bayar lebih RM56 juta taja bakal haji Bernama  | June 29, 2017 Tahun ini seramai 1,100 jemaah ditaja antaranya imam, penger...