Friday, June 9, 2017

Zahid has proven himself to be a useless leader

Can A Quran Memoriser Really Be PM: Farouk A Peru asks Zahid


No comments:

What about the Non Muslim?

1MDB bayar lebih RM56 juta taja bakal haji Bernama  | June 29, 2017 Tahun ini seramai 1,100 jemaah ditaja antaranya imam, penger...